Grant Thornton International je jednou z předních světových auditorských, účetních a poradenských organizací. Tvoří ji síť nezávislých lokálních společností, které poskytují služby subjektům jak soukromého, tak veřejného práva.

Klienti se mohou obrátit na 2500 partnerů Grant Thornton ve více než 100 zemích světa a všude se jim dostane špičkového servisu dle individuálních potřeb a přání. 

V České republice zajišťuje zázemí pro profesionální servis více než 100 odborníků. Za dobu existence společnosti ho využila a stále využívá řada nejvýznamnějších českých firem i státních institucí.

Rozšíření působnosti Grant Thornton v České republice

Grant Thornton působí na českém trhu od roku 1991 a v současnosti poskytuje plné spektrum služeb v oblasti auditu, daňového,manažerského a transakčního poradenství.

Grant Thornton a společenská odpovědnost firem

Grant Thornton se hlásí k myšlence společenské odpovědnosti firem. V České republice aktivně podporuje neziskové organizace, které se zasazují o rozvoj právní jistoty, pomáhají začleňování tělesně postižených občanů do společnosti či jinak přispívají ke zkvalitnění veřejného života.