Oceňování podniků a majetku


Naše expertíza - náš přístup

Věříme, že oceňování  není výsledkem pouhého mechanického procesu. Proto používáme rozmanitou škálu oceňovacích metod získaných na základě našich praktických zkušeností a know-how. Každý náš výstup je přizpůsoben konkrétnímu případu tak, aby odrážel skutečnou hodnotu daného aktiva. Zároveň nabízíme našim klientům celou řadu souvisejících služeb z oblasti auditu, účetnictví, daňového a manažerského poradenství.

Služby znaleckého ústavu

 

Náš kvalifikovaný a profesionální znalecký tým nabízí zpracování posudků pro různé účely použití, a to v oblastech:


  1. Oceňování strojů a movitého majetku (Provádíme ocenění akcií, podílů a závodů pro účely prodejů a přeměn společností, squeeze-outu, nepeněžitých vkladů, alokace kupní ceny a impairment testů, testu solventnosti, ocenění závodů a jejich majetku v rámci insolvencí a restrukturalizací nebo soudních sporů...)

  2. Oceňování akcií, podílů, závodů a nehmotného majetku (Oceňujeme administrativní budovy,  průmyslové areály a logistická centra, obchodní prostory a hotely, rezidenční nemovitosti, pozemky ale také historické budovy a památky...)

  3. Oceňování nemovitého majetku (Oceňujeme administrativní budovy,  průmyslové areály a logistická centra, obchodní prostory a hotely, rezidenční nemovitosti, pozemky ale také historické budovy a památky...)
     
  4. Oceňování informačních systémů (Zabýváme se oceněním tržní hodnoty/ obvyklé ceny pro účely prodeje movitého majetku, v rámci přeměn společností a pro nepeněžité vklady, kupní ceny (včetně její alokace) dle ČÚS, IAS/IFRS a US GAAP, vstupním oceněním majetku, komponentním členěním dle IAS/IFRS, a to pro potřeby účetnictví, majetku jako zástavy pro účely financování (Likvidace v místě, Řádná likvidace, Nucená likvidace) nebo pro účely insolvenčních řízení a soudních sporů...)

 

Představení zkušeností Grant Thornton Valuations

Poznejte naše služby a naše reference

Download file