• Úvod
  • Témata
  • Pomohli jsme najít strategického partnera pro Dopravní…

Pomohli jsme najít strategického partnera pro Dopravní podnik Ostrava

Zbyněk Bolcek | 30.7.2020 | Novinky

V červenci jsme úspěšně završili práci pro Dopravní podnik Ostrava. Ta spočívala v analýze strategického vývoje jeho dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a následném poradenství při výběru strategického partnera a zajištění celé prodejní transakce. Firma se nově stane součástí skupiny Škoda Transportation. EKOVA ELECTRIC zajišťuje údržbu, modernizaci a výrobu tramvají, trolejbusů a elektrických autobusů.

„Jsem rád, že se nám podařilo celý tento projekt úspěšně dokončit. Jednalo se o velmi náročnou specifickou zakázku opravdu velkého rozsahu, která byla i pro nás výjimečná,“ říká David Pirner, zakládající společník skupiny Grant Thornton Czech Republic.

Naše komplexní poradenství zahrnovalo několik fází. Na začátku projektu bylo třeba analyzovat tři varianty dalšího strategického rozvoje společnosti EKOVA ELECTRIC. Jednalo se o variantu pokračování v současném provozu a směřování beze změny, další možností bylo znovu začlenění firmy do Dopravního podniku Ostrava jako samostatného střediska oprav a údržby a poslední variantou byl vstup strategického partnera. Právě pro tuto poslední možnost jsme museli zajistit z trhu konkrétní nabídky potenciálních zájemců, aby se pak Dopravní podnik Ostrava mohl na základě jasných a konkrétních informací správně rozhodnout.

V další fázi jsme zpracovali analýzu jednotlivých strategických variant dalšího vývoje, ze které vzešla jako preferovaná varianta prodeje. Poslední fází byla komplexní podpora v rámci negociace finálních podmínek transakční dokumentace včetně poskytování právních služeb advokátní kanceláří GT Legal. Jednání byla vedena se společností Škoda Transportation, jejíž závazná nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Celou transakci následně finálně potvrdilo Zastupitelstvo města Ostravy. Smlouva o koupi stoprocentního podílu v EKOVA ELETRIC byla podepsána 7. července, k samotnému převodu na skupinu Škoda Transportation dojde v příštím roce.

Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC jsme poskytovali Dopravnímu podniku Ostrava od listopadu loňského roku, zakázku jsme získali ve výběrovém řízení.

Podobné články

27.11.2023 | Novinky

Očekávám výrazné posílení v oblasti compliance a řízení…

Grant Thornton Advisory oznámilo úspěšné dokončení akvizice společnosti…

Ondřej Miffek | 9.11.2023 | Novinky

Jak můžou vypadat projekty společnosti Naviga Advisory &…

Grant Thornton získal začátkem letošního roku většinový podíl ve společnosti…

2.11.2023 | Novinky

Nabídka evropských dotací z programu CEF Digital

V rámci programu Connecting Europe Facility (CEF) se otevřelo několik dotačních…

19.10.2023 | Novinky

GT verdict: Všechno to seškrtat! Jsou dotace opravdu takové…

Zatímco Děd Vševěd z cimrmanovské pohádky Dlouhý, široký a krátkozraký považuje…

18.10.2023 | Novinky

Představujeme náš German Desk

Nová služba pro něměcky mluvící klienty.

Jiří Dvořák | 17.10.2023 | Novinky

Nabídka evropských dotací z programu CEF Transport

V rámci programu Connecting Europe Facility (CEF) bylo otevřeno několik…

13.10.2023 | Novinky

Pomohli jsme Centru regenerativní medicíny získat dotace na…

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. je uznávaným centrem v oblasti…

Ondřej Miffek | 13.9.2023 | Novinky

Podzimní nadílka dotací pro podnikatele

Do konce letošního roku se otevře poměrně pestrá nabídka dotačních příležitostí…

Ondřej Miffek | 3.9.2023 | Novinky

Naviga Advisory and Evaluation je součástí Grant Thornton…

V prosinci 2022 GT Advisory (GTA) získala většinový podíl v Naviga Advisory and…

Petr Branda | 14.6.2023 | Novinky

Podpora oběhového hospodářství, či další administrativní…

Rada EU představila návrh na aktualizaci právních předpisů o přeshraniční…