Oceňování obchodních závodů, jejich částí a cenných papírů

  • Úvod
  • Služby
  • Appraisal
  • Oceňování obchodních závodů, jejich částí a cenných papírů

Oceňování obchodních závodů, jejich částí a cenných papírů vyžaduje hluboké teoretické znalosti, orientaci v podnikových financích, ale také zkušenost. V oblasti oceňování obchodních závodů, jejich částí a cenných papírů disponujeme silným týmem, který staví na dlouholetých zkušenostech, širokém portfoliu založeném na tisících zpracovaných ocenění, a neustálý kontakt s nejnovějšími trendy skrz akademické kruhy a vědecký výzkum v této oblasti.

Nabízíme vám konkrétně tyto služby:

Obchodní podíly v obchodních společnostech

Ocenění obchodních podílů, akcií a účastí je primárně založeno především na metodikách používaných pro ocenění podniku. Při oceňování podniků obvykle vycházíme (vždy však s ohledem na účel) z báze tržní hodnoty v souladu s její definicí dle mezinárodních oceňovacích standardů. V případě potřeby jsme schopni provést ocenění podniků i na jiné hladině hodnoty – např. investiční hodnota, tj. hodnota pro konkrétního investora a pro identifikovaný investiční cíl, v určitých případech je též na místě férová hodnota (equitable value), která zohledňuje podmínky transakce, ale vychází z určité objektivizace dat. V závislosti na oceňovaném podniku, užíváme pro stanovení jeho hodnoty metodu výnosovou, nákladovou, či porovnávací.

Akcie a balíky akcií

Účasti v družstvech

Cenné papíry – např. dluhové cenné papíry (dluhopisy, směnky aj.)

Ocenění cenných papírů provádíme v závislosti na druhu cenného papíru např. včetně posouzení bonity emitenta za využití vlastních ratingových modelů.

Majetek a závazky podniků

Jsme také samozřejmě schopni ocenit jednotlivé položky majetku a závazků, pokud je to situací vyžadováno.

Start-upy

Nabízíme ocenění společnosti v počáteční (start -up společnosti) či určité zlomové fázi jejího vývoje především pro účely získání dalšího financování jak pro potřeby vlastníků společnosti, tak potenciálních investorů. Rovněž provádíme posouzení finančního plánu aj. (viz služby Due Diligence).