Škody a ušlé zisky

Řada podnikatelských i životních situací nemá jen pozitivní výsledky pro případy, kdy vznikonu škody či ušlé zisky. Víme, že prokazování škod a ušlých zisků bývá náročné a stojí na úzké spolupráci specialistů v oblasti práva a v oblasti ekonomické. Disponujeme bohatými zkušenostmi v oblasti stanovení škody a ušlých zisků prověřenými mnoha spory i mezinárodními arbitrážemi.

Našim klientům proto můžeme nabídnout zkušenosti, adekvátní metodologické postupy a ekonomické rady reflektující aktuální vývoj v oblasti škod a ušlých zisků.

Pro stanovení hodnoty škod vycházíme s ohledem na ustanovení příslušného zákona z metod založených na analýze peněžních toků, které by poškozený obdržel, kdyby nenastala škodní událost, a to včetně zahrnutí peněžního toku, který by poškozenému plynul z možnosti nakládání s peněžními toky odpovídajícími zejména ušlému zisku.

Náhrady škody

Problematiku stanovení náhrady škody upravuje zákon č. 89/2012 Sb. Jsme schopni zpracovat znalecké posudky pro účely stanovení hodnoty škody. Jedná se o škody (např. ve formě ušlého zisku) z titulu škodních událostí přerušení provozu, omezení či trvalého.

/