• Úvod
  • Témata
  • Na 4 z 5 smart grids projektů na seznamu PCI se podílel…

Na 4 z 5 smart grids projektů na seznamu PCI se podílel Grant Thornton. Je to obrovský úspěch, říká Zbyněk Bolcek

Zbyněk Bolcek | 1.6.2022 | Novinky

List Projektů společného zájmu vydává Evropská komise od roku 2013. Seznam sdružuje projekty, jejichž význam překračuje hranice jednotlivých členských států a jejichž role je zásadní v plnění cílů Evropské unie v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. Do jeho pátého vydání se dostaly projekty ze čtyř energetických oblastí.

 Největší zastoupení měla oblast přenosu a skladování elektřiny (67 projektů), následovaly projekty týkající se plynu (20), snižování CO2 (6) a inteligentních sítí (přenosových a distribučních), takzvaných smart grids (5 projektů). Grant Thornton se podílel hned na čtyřech projektech z oblasti smart grids. 

Dostat se na seznam Projektů veřejného zájmu není jednoduché. Aby se to podařilo, musí být splněny přísné podmínky. „PCI projekty jsou velmi rozsáhlé, zahrnují více členských států a musí naplňovat přísná kritéria z pohledu integrace trhů, energetické bezpečnosti, integrace obnovitelných zdrojů energie apod. Jsme proto hrdí, že na čtyřech z pěti projektů z oblasti smart grids, které podmínky splnily, se podílela naše společnost,“ říká Michael Sikora.

pci-smart-grids.png (1.18 MB)

Zařazení na list PCIs není jen otázkou prestiže a důkazem relevance projektu. Má i zcela konkrétní benefity, jako například rychlejší proces schvalování nebo možnost zažádat o spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). „Naše společnost se podílela nejenom na projektovém řízení přípravy projektů, ale také vnesla vlastní odborný pohled a pomáhala s přípravou plnění jednotlivých indikátorů a benefitů," dodává k tomu Michael Sikora.

Co jsou Smart Grids?

Smart grids neboli inteligentní sítě jsou silové elektrické a komunikační sítě které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, jak v místním, tak v globálním měřítku. Fungují na principu obousměrné komunikace mezi výrobními zdroji a spotřebiči o možnostech výroby a spotřeby energie. Podstatou je vybavení odběratelů digitálními měřidly s obousměrným tokem informací. Výsledkem může být tvorba cenových tarifů v reálném čase dle aktuální situace v síti a umožnění efektivního řízení spotřeby.

Odkaz na kompletní list Projektů společného zájmu najdete zde.

Podobné články

Petr Horák | 26.9.2022 | Novinky

Biomorfní průmysl - 3. ročník konference projektu Digitální…

Zveme vás na konferenci "Biomorfní průmysl – změna paradigmatu průmyslové…

Veronika Odrobinová | 23.9.2022 | Novinky

Novela zákoníku práce

Dne 12. září 2022 byl zveřejněn vládní návrh novely zákona [1] č. 262/2006 Sb.,…

Jiří Čepica | 22.9.2022 | Novinky

Výsledky průzkumu internetového připojení mezi obyvateli…

Společnost Grant Thornton realizovala a vyhodnotila již 3. ročník průzkumu…