• Úvod
  • Témata
  • Výsledky průzkumu internetového připojení mezi obyvateli…

Výsledky průzkumu internetového připojení mezi obyvateli České republiky

Jiří Čepica | 22.9.2022 | Novinky

Společnost Grant Thornton realizovala a vyhodnotila již 3. ročník průzkumu Využití internetu v domácnostech v ČR. Pandemie covid-19 znamenala pro české domácnosti a firmy turbulentní změny a její dopady jsme viděli i ve výsledcích průzkumu z roku 2020. Loňský rok nám poté ukázal, že řada změn s námi zůstane a například možnost práce z domova bude od nynějška součástí pracovních smluv. Význam a požadavky na kvalitu domácího internetového připojení tak bude v kombinaci s dalšími trendy i nadále růst. S radost

Opět jsme zjišťovali, jak jsou Češi spokojeni s rychlostí a cenou za připojení k internetu a jakou mají představu o připojení domácností k internetu v budoucnu. Oproti loňsku a v kontextu pandemie pozorujeme významný posun na trhu, který jsme shrnuli do několika bodů dle okruhů v infografice.

pruzkum1.png (679 KB)

Mezi stěžejní zjištění patří mimo jiné fakt, že i nadále přetrvává trend Práce z domova (78 % respondentů) a Využití internetu pro online výuku. Současně narůstá využití internetu pro komunikaci s úřady, což se odráží a potvrzuje i v mezinárodním hodnocení DESI (DESI INDEX), konkrétně v počtu nově založených datových stránek, nárůstu využití bankovní identity a dalších inovativních řešení v kyberprostoru. Součástí chování uživatelů se mimo jiné stává i využívání internetu pro streamování filmů (68 %) a provoz internetové televize (69 %). Zejména tyto trendy kladou důraz na kvalitu a rychlost připojení jak lze pozorovat v dalším grafu.

pruzkum2.png (742 KB)

Dalším neméně zajímavým trendem je nárůst počtu uživatelů vyšších rychlostních kategorií internetového připojení a trvající útlum rychlosti připojení do 6 Mb/s. Nově byl průzkum rozšířen o vyšší detail poslední kategorie. U nejnižší kategorie rychlosti připojení do 6 Mb/s dochází k pokračujícímu útlumu. Počet domácností v ČR s takovým internetovým připojením se blíží pouhým 2 %. Nárůst v kategorii 30 a více Mb/s souvisí i se zvyšujícím se využíváním dalších služeb - jako je streamování filmů a sledování internetové televize, které vyžadují vyšší přenosové rychlosti a kvalitu služby. Balíčky služeb kombinující připojení k internetu a služby IPTV typicky obsahují vyšší přenosové rychlosti. Současně je možné pozorovat i kontinuální nárůst v kategorii 250 Mb/s a více tempem cca 5 p. b. ročně. Tento trend souvisí nejen s přechodem na náročnější aplikace (IPTV, kvalitnější rozlišení, online hry, homeoffice a další), s rozvojem existujících a budováním nových sítí ze strany operátorů (ISP), stimulací ze strany Ministerstva a EU v rámci naplnění cílů Gigabitové společnosti, ale i zajištěním existence sítí v kvalitě VHCN (Very high capacity network).

Celorepublikový průzkum probíhal v červenci a srpnu roku 2022. Průzkumu se zúčastnilo téměř 1,5 tisíce domácností. Na šíření a propagaci tohoto průzkumu se významně podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s jednotlivými kraji.

Chcete vědět víc? Rádi vám zašleme kompletní studii.

Napište nám na email petr.paseka@cz.gt.com

Přejeme inspirativní čtení.

Podobné články

Petr Horák | 26.9.2022 | Novinky

Biomorfní průmysl - 3. ročník konference projektu Digitální…

Zveme vás na konferenci "Biomorfní průmysl – změna paradigmatu průmyslové…

Veronika Odrobinová | 23.9.2022 | Novinky

Novela zákoníku práce

Dne 12. září 2022 byl zveřejněn vládní návrh novely zákona [1] č. 262/2006 Sb.,…