Tomáš Plešingr

Partner, Tax & Accounting

Tomáš Plešingr je partnerem ve společnosti Grant Thornton Czech Republic v oblasti Tax & Accounting. Jeho specializací je problematika DPH a problematika daně z příjmů právnických osob. 

Tomáš je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast DPH, je certifikovaným specialistou pro oblast výzkumu a vývoje. 

Ve společnosti působí již 21 let. Vystudoval obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě. Hovoří česky a anglicky.