• Úvod
  • Témata
  • ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

22.3.2022 |

Klára Honzíková a Jiří Köhler nám dnes představí ESEF, což je Evropský jednotný elektronický formát, který definuje pravidla pro přípravu a zveřejňování účetních závěrek firem. Pro koho platí a odkdy? Jakým způsobem můžete tuto regulaci naplnit? Poslechněte si dnešní epizodu a v případě zájmu se obraťte přímo na naše experty.

Co to vlastně ESEF znamená a k čemu slouží?

 Jedná se o účetní výkaznictví v jeho elektronické podobě. Označení ESEF pochází z angličtiny - European Single Electronic Format. Cílem je zajistit čitelnost výkazů určitých společností napříč trhem. ESEF pak zahrnuje technický formát dat, který je označován jak XHTML nebo XBRL.

Když říkáte evropský, platí to pouze pro Evropu nebo ho už používají někde jinde?

Já bych řekla, že ho používají i ve světě. Je to dáno historickým vývojem, protože ESEF obecně, nebo XBRL, je záležitostí desítek let zpátky, kdy už vznikla snaha o jednotný jazyk, který bychom mohli nazvat účetním esperantem, který je potřeba proto, aby se všichni ve světě mohli domluvit ohledně účetnictví a prezentaci dat.

Odkdy tato regulace platí?

Požadavek naplňovat regulaci vzniká v České republice konkrétně od 1. 1. 2020, kdy musí emitenti cenných papírů, kteří byli přijati k obchodování na evropských regulovaných trzích, připravovat výroční zprávy ve formátu XHTML.

 Je zásadní doplnit, že ESEF se vztahuje na finanční roky od roku 2020, takže letos to budou připravovat za rok 2021. Pokud finanční zprávy obsahují konsolidovanou účetní závěrku, která je připravená podle standardu IFRS, musí být tyto výkazy v rozvahách, výkazy zisků a ztrát, cashflow, přehled o změnách dle vlastního kapitálu, označeny značkami XBRL, v procesu známém jako označovení a užívání taxonomie ESEF. Ostatní části finanční zprávy by pak mohly být součástí pouze označení XHTML.

Koho se regulace v tuto chvíli týká?

Poslouchejte dále...

Odebírejte náš podcast:

Podobné články

Jiří Dvořák | 1.6.2023 | Novinky

Přispět k realizaci smysluplných projektů se neomrzí, říká…

V Modleticích byla slavnostně otevřena nová LNG stanice. Zkapalněný plyn tak…

David Pirner | 26.5.2023 | Novinky

Reakce na vyjádření ministra Ivana Bartoše k Analýze záměru…

Rodná čísla mají být nahrazena novými identifikátory fyzických osob. K tématu,…

David Pirner | 17.5.2023 | Novinky

GT verdict: Je tlak Evropy na uhlíkovou neutralitu…

Dělící linie diskuse mezi skeptiky a pozitivisty o dalším směřování lidstva se…