• Úvod
  • Témata
  • ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

ESEF s Klárou Honzíkovou a Jiřím Köhlerem

22.3.2022 |

Klára Honzíková a Jiří Köhler nám dnes představí ESEF, což je Evropský jednotný elektronický formát, který definuje pravidla pro přípravu a zveřejňování účetních závěrek firem. Pro koho platí a odkdy? Jakým způsobem můžete tuto regulaci naplnit? Poslechněte si dnešní epizodu a v případě zájmu se obraťte přímo na naše experty.

Co to vlastně ESEF znamená a k čemu slouží?

 Jedná se o účetní výkaznictví v jeho elektronické podobě. Označení ESEF pochází z angličtiny - European Single Electronic Format. Cílem je zajistit čitelnost výkazů určitých společností napříč trhem. ESEF pak zahrnuje technický formát dat, který je označován jak XHTML nebo XBRL.

Když říkáte evropský, platí to pouze pro Evropu nebo ho už používají někde jinde?

Já bych řekla, že ho používají i ve světě. Je to dáno historickým vývojem, protože ESEF obecně, nebo XBRL, je záležitostí desítek let zpátky, kdy už vznikla snaha o jednotný jazyk, který bychom mohli nazvat účetním esperantem, který je potřeba proto, aby se všichni ve světě mohli domluvit ohledně účetnictví a prezentaci dat.

Odkdy tato regulace platí?

Požadavek naplňovat regulaci vzniká v České republice konkrétně od 1. 1. 2020, kdy musí emitenti cenných papírů, kteří byli přijati k obchodování na evropských regulovaných trzích, připravovat výroční zprávy ve formátu XHTML.

 Je zásadní doplnit, že ESEF se vztahuje na finanční roky od roku 2020, takže letos to budou připravovat za rok 2021. Pokud finanční zprávy obsahují konsolidovanou účetní závěrku, která je připravená podle standardu IFRS, musí být tyto výkazy v rozvahách, výkazy zisků a ztrát, cashflow, přehled o změnách dle vlastního kapitálu, označeny značkami XBRL, v procesu známém jako označovení a užívání taxonomie ESEF. Ostatní části finanční zprávy by pak mohly být součástí pouze označení XHTML.

Koho se regulace v tuto chvíli týká?

Poslouchejte dále...

Odebírejte náš podcast:

Podobné články

27.11.2023 | Novinky

Očekávám výrazné posílení v oblasti compliance a řízení…

Grant Thornton Advisory oznámilo úspěšné dokončení akvizice společnosti…

Ondřej Miffek | 9.11.2023 | Novinky

Jak můžou vypadat projekty společnosti Naviga Advisory &…

Grant Thornton získal začátkem letošního roku většinový podíl ve společnosti…

2.11.2023 | Novinky

Nabídka evropských dotací z programu CEF Digital

V rámci programu Connecting Europe Facility (CEF) se otevřelo několik dotačních…

19.10.2023 | Novinky

GT verdict: Všechno to seškrtat! Jsou dotace opravdu takové…

Zatímco Děd Vševěd z cimrmanovské pohádky Dlouhý, široký a krátkozraký považuje…

18.10.2023 | Novinky

Představujeme náš German Desk

Nová služba pro něměcky mluvící klienty.

Jiří Dvořák | 17.10.2023 | Novinky

Nabídka evropských dotací z programu CEF Transport

V rámci programu Connecting Europe Facility (CEF) bylo otevřeno několik…

13.10.2023 | Novinky

Pomohli jsme Centru regenerativní medicíny získat dotace na…

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. je uznávaným centrem v oblasti…

Ondřej Miffek | 13.9.2023 | Novinky

Podzimní nadílka dotací pro podnikatele

Do konce letošního roku se otevře poměrně pestrá nabídka dotačních příležitostí…

Ondřej Miffek | 3.9.2023 | Novinky

Naviga Advisory and Evaluation je součástí Grant Thornton…

V prosinci 2022 GT Advisory (GTA) získala většinový podíl v Naviga Advisory and…

Petr Branda | 14.6.2023 | Novinky

Podpora oběhového hospodářství, či další administrativní…

Rada EU představila návrh na aktualizaci právních předpisů o přeshraniční…